Werkdrukmeter Schoonmaak

Maak werkdruk inzichtelijk

Werkdruk is een onderwerp dat aandacht nodig heeft. Een te hoge werkdruk kan leiden tot een verminderde productiviteit en een hoger ziekteverzuim. Voor werkgevers, opdrachtgevers en werknemers is het daarom belangrijk om de werkdruk te onderzoeken.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kan je mailen naar info@ras.nl of bellen naar 073 – 62 00 460

Werkdrukmeter schoonmaak

De werkdrukmeter schoonmaak geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en gevolgen daarvan. In het rapport worden adviezen gegeven om de werkdruk te verminderen.

De werkdrukmeter schoonmaak is een gevalideerd instrument:
er kan geen discussie ontstaan over de resultaten.
Zoals afgesproken in de CAO, wordt deze werkdrukmeter ook altijd ingezet bij grote aanbestedingen (artikel 38).

GA NAAR WERKDRUKMETER

Specifieke onderdelen beoordelen?

De verkorte werkdrukmeter kan ingezet worden als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is. De verkorte werkdrukmeter geeft een globaal beeld en kan ingezet worden om bepaalde thema’s te onderzoeken. Niet alle onderwerpen worden hierbij meegenomen, dit geeft dus een beperkt beeld.

GA NAAR VERKORTE WERKDRUKMETER

LET OP: De verkorte werkdrukmeter is geen gevalideerd instrument:
mocht er discussie ontstaan over de resultaten is het advies de (uitgebreide) werkdrukmeter schoonmaak te gebruiken.