Werkdrukmeters

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Welkom bij de werkdrukmeter van de RAS.

Werkdruk is een onderwerp dat aandacht behoeft. Waar werknemers werkdruk ervaren ontstaat er eerder ziekteverzuim en wordt er minder werk verzet. Voor werkgevers, opdrachtgevers en werknemers is het daarom van belang om de werkdruk regelmatig te meten.

Er zijn twee werkdrukmeters beschikbaar om eventuele werkdruk vast te stellen:

Werkdrukmeter schoonmaak

De werkdrukmeter schoonmaak geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en de gevolgen.

Deze werkdrukmeter wordt ook ingezet bij grote aanbestedingen, zoals afgesproken in de CAO (artikel 38).

Het is een gevalideerd instrument; er kan geen discussie zijn over de resultaten.

In het rapport worden duidelijke aanknopingspunten voor mogelijkheden tot verbetering gegeven.

Klik hier voor de oude versie van de werkdrukmeter.

Verkorte Werkdrukmeter schoonmaak

De verkorte werkdrukmeter kan ingezet worden als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is en men een globaal beeld wil hebben van de werkdruk en de beïnvloedende factoren.

Het is geen gevalideerd instrument; mocht er discussie ontstaan over de resultaten is het advies de (uitgebreide) werkdrukmeter schoonmaak te raadplegen.

De verkorte werkdrukmeter bestaat uit een basislijst, die is aan te vullen met maximaal vier thema’s.

Protocol (pdf) Klachtenregeling werkdruk (pdf)

Vragen?

Vragen over werkdruk of hulp nodig bij het organiseren van de enquete?

Wilt u weten of u het beste één licentie kunt aanvragen of meerdere?

info@ras.nl, tel 073 – 62 00 460